Actualitzat: 19.06.2021 11:16
Next update: 19.06.2021 14:15

Previsio WXSIM per a: Cardedeu

Avui

33°

6
Aquesta
nit

19°

4
30% Diumenge

29°

21
Diumenge a la
nit

14°

18
Dilluns

29°

22
Dilluns a la
nit

13°

13
Dimarts

29°

11
Dimarts a la
nit

13°

5
Dimecres

29°

9
Temp./Prec./Baro.Thunder/Dewp. Solar/UV Max/min temp. Compare